Kazalo/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Kazalo

Pred začetkom uporabe

Podatki o udeležencih

Organizacije
Osebe
sodelavci
delovno mesto
delovna skupina
dopust
nastavitve za posameznika
urne postavke
projektne ekipe
zunanji
stiki
Delovne skupine

Uporabniške pravice in dostopi

Enostavne pravice dostopa
Napredne pravice dostopa
Pregledovanje pravic dostopa
Pravice posameznika

Splošni šifranti in nastavitve

Projekti
Sistematizacija / Seznam aktivnosti
Sistematizacija / Delovna mesta
Sistematizacija / Poslovne enote
Udeleženci / Vloge organizacij
Udeleženci / Vloge oseb
Finance
Splošno

Projekti

Vnos novega projekta

Izkaznica projekta

Obdobja
Stopnje sofinanciranja
Obdobja urnih postavk na projektu

Udeleženci na projektu - projektna ekipa

Realizacija
Realizacija po aktivnostih na projektu
Realizacija v obdobju

Finance

Plan stroškov - enostavni projekti
Plan stroškov - kompleksni projekti
Realizirani stroški
Realizacija plana
Prihodki
Ostali finančni dogodki
Finančno stanje
Denarni tok

Naloge in mejniki

Potek projekta
Pregled nalog
Pregled mejnikov
Pregled sestankov
Gantogram

Komentarji

Stanje

Projektni dokumenti

Projektna poročila

Kazalniki

Spremembe

Ocene in zaključevanje projektov

Programi

Grafični potek

Plan zasedenosti resursov

Pregledi

Analiza dela po aktivnostih

Finančni tok

Denarni tok

Moj 4PM

Moji mejniki

Moje naloge

Moji sestanki

Komentarji

Koledar

Moji aktivni projekti

Pregled mojega dela

Pregled dela v obdobju
Pregled vpisov oseb
Pregled dnevnih vpisov oseb

Vpis dela in stroškov

projektno delo
neprojektnego delo
odsotnosti
kilometrina in potni stroški
prevoz na delo
tedenski vnos dela

Nadure

Potni nalogi

Dopusti

Priljubki

Moja delovna plošča

Splošni pregled

Portali

Dokumentni sistem

Uvoz

Dnevnik dostopov

Dnevnik e-pošte

Poslovanje in poročila

Splošne nastavitve

Osebne nastavitve

Tabele v 4PM

Izhod iz sistema

Prijava

Nastavitve jezika uporabniškega vmesnika aplikacije
Vnos uporabniškega imena in gesla za dostop
Sprememba geslaMediaWiki has been successfully installed.

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Getting started