Person groups/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

UPORABNIŠKE SKUPINE

Urejajo pravice dostopa do splošnih, neprojektnih modulov in funkcionalnosti in nastavitev dostopa v aplikaciji. ZAVIHKI: dostopi, koledar, datoteke, splošno, koledar, dopust*, uvoz, uvoz iz zunanjega sistema*, moj 4PM, poslovanje, udeleženci (organizacije, osebe, plan zasedenosti), portali, opomniki, splošne nastavitve, potni nalogi*, pregledi

Uporabniške skupine določamo NAVADNIM UPORABNIKOM.


ENOSTAVNE PRAVICE DOSTOPA

Pravice dostopov do 4PM ureja administrator v zavihku DOSTOPI / UPORABNIŠKE SKUPINE:

Privzete pravice dostopa z uporabo vnaprej določenih uporabniških skupin:

  • administrator (pravica urejati in videti vse vpise v aplikaciji 4PM),
  • vodja projektov (pravica urejati in videti projekte ter udeležence projektov, ki jih vodi),
  • vnašalec (pogled v Moj 4PM – pregled svojih nalog in mejnikov, vpis ur).

2.3.EnostavnePravice.jpg

Namig

  • vnaprej določene pravice poljubno spreminjate in prilagajate svojim potrebam.
  • Če imamo eno osebo s posebnimi pravicami, določimo novo uporabniško skupino »Janez«, ki ji dodelimo posebne uporabniške pravice. Janezu določite posebne pravice (npr. vpisovanje ur, pogled portala, urejanje portala).