PlanStroskov EnostavniProjekti/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Projektne finance

Planiranje stroškov

 • Napredni finančni plani - sofinancirani projekti (cofin, part, etc, life...)
  • po obdobjih
  • partnerjih (za konzorcijske projekte),
  • po delovnih sklopih ali fazah
  • upravičeni stroški in stopnjah sofinanciranja
  • pavšalni (indirektni, režijski) stroški ...

Stroški

Prihodki

Denarni tok