Acess/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

UPORABNIŠKE PRAVICE

4PM omogoča 3 načine določanja uporabniških pravic:

  • enostavne uporabniške pravice: 4PM razlikuje vloge na projektu vodja in udeleženec), pravica dostopa do projektov je vključena že v uporabniških skupinah.
  • napredne uporabniške pravice: tri nivojske pravice: uporabniške skupine, projektne vloge in projektne skupine. Uporabniku določimo pravico vpogleda do projektnih podatkov z izborom vloge na projektu.
  • zunanji dostop - omejen bralni dostop za zunanje partnerje, naročnike, ki niso vključeni v število licenc.

2.2.5 Splošno3.jpg