Work entry/sl

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Vse o vnosu dela

Kje najdem obrazec za vnos dela?

Možnih je več načinov, obrazec odpremo s klikom na ikono peščene ure 3.11.1.ikonaPescenaUra.jpg ali v nekaterih seznamih gumb dodaj

Kako vnašam ure za opravljeno delo?

obrazec za vnos dela odprete s klikom na:

 • na ikono peščene ure,
 • gumb dodaj v seznamih vpisov dela
 • gumb vpiši ure na nalogi ali sestanku.

3.11.1.projektnoDelo.jpg

V istem obrazcu lahko vnašate tudi neprojektno delo, odsotnosti. Če imate vklopljeno nastavitev, pa tudi potne stroške in kilometrine.

Kako vnesem delo za daljše obdobje?

Če želite vnesti delo, ki se ponavlja več dni zapored, izpolnite drugi datum. V tem primeru bo vsak delovni dan vpisal število ur, ki ste ga določili v obrazcu.

Vpis dela za obdobje.png

Zakaj ne morem vnesti projektnega dela?

Obstaja več razlogov za to:

 • Preveri, ali imaš dodeljeno nalogo.
 • Naloga je označena, da je opravljena ali zaključena.
 • Na projektu imate zaklenjeno obdobje za vnos dela na projekt. Kontaktirajte projektnega vodjo.
 • Imate splošno časovno omejitev za vnos dela. Kontaktirajte administratorja aplikacije.

Zaklenjeni vnosi

Nova naloga ni sprejeta

 • Nekateri 4PM imajo vklopljeno nastavitev, da morajo uporabniki obvezno sprejeti novo nalogo (da se strinjajo s parametri).
 • Dokler naloga ni sprejeta, uporabniki ne morejo vpisovati ur, ki so jih porabili za delo na tej nalogi
 • Uporabniki lahko prejemajo komentarje iz nalog.
 • Kako sprejmem novo nalogo?
  • V Moj 4PM / moja opozorila / nove naloge - klik na semafor

Moj 4PM opozorila nova naloga 1.png Moj 4PM opozorila nova naloga2.png

  • V Moj 4PM / moje naloge / opravi / status dodeljena - klik na zeleno ikono

Moj 4PM naloge opravi nove.png

 • Ko je naloga sprejeta, se pojavi v seznamu nalog (Moj 4PM, hitri dostop do nalog)

Naloga je opravljena

Opravljene naloge lahko kadarkoli sami ponovno aktivirate. Najhitreje nalogo poiščete v Moj 4PM / moje naloge / opravi

 • izberete naloge, ki imajo stanje opravljeno in
 • klik na ikono prekliči 4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg

Opravljene naloge.png

Naloga je označena zaključena

 • Zaključene naloge lahko ponovno odpre samo vodja projekta ali odgovorna oseba. Nalogo poišče:
 • Najhitreje nalogo poiščete v Moj 4PM / moje naloge / vodi ali spremljaj
 • izberete naloge, ki imajo stanje zaključena in
 • klik na ikono ponovno odpri 3.13.ikonaOpravljeno.JPG

Zaključene naloge moj 4pm.png

Odpiranje nalog

Vodja projekta lahko poišče naloge tudi v seznamu nalog na projektu: NALOGE IN MEJNIKI / PREGLED NALOG. Postopek je enak.

4.6.2.1 PregledNalog.jpg

Zadolžitev posamezniku (opravljeno ali zaključeno) lahko ponovno odprete tudi v obrazcu naloge.

 • klik na ikono prekliči 4.7.ikonaRdecKrizec.jpg, prekliče opravljeno nalogo zadolženemu.
 • klik na ikono ponovno odpri 3.13.ikonaOpravljeno.JPG odpre zaključeno nalogo zadolženega.

Odpiranje nalog.png

Kako si nastavim možnost urejanja vpisov za sodelavce?

 1. Uporabik mora imeti aktiviran uporabniški dostop in
 2. Uporabnik mora biti aktiven
 3. V natavitvah oseb (UDELEŽENCI / OSEBE / NASTAVITVE) izberete osebo, ki lahko upravlja z vpisi dela drugih oseb
 4. izberete osebe, za katere lahko ureja vpise dela.

Nastavitve oseb.png Urejanje z vpisi izbira oseb.png

Kako pogledam / uredim / izbrišem vpisano delo?

Pregled vpisov urejanje brisanje.png

Dnevni pregled vpisov.png

Če so ikone za brisanje in urejanje sive barve, vpisov ne morete urejati, ker: - je naloga opravljena, - je naloga zaključena ali - ker imate časovno omejen vpis dela.