Person roles rights/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

NAPREDNE PRAVICE DOSTOPA

Napredne pravice podpirajo 3 nivojsko urejanje pravic dostopa:

 1. splošna uporaba 4PM (uporabniške skupine)
 2. dostop do projektov glede na vlogo (projektne vloge)
 3. dostop do podatkov skupin (programov) projektov, ne glede na članstvo v projektnih skupinah (projektne pravice)

Pravice dostopov do 4PM urejate v zavihku DOSTOPI / PRAVICE:

Vklop naprednih uporabniških pravic

 1. Preverimo, ali licenca vključuje napredne pravice dostopa (podpora@4pm.si).
 2. V zavihku SPLOŠNO / UDELEŽENCI / VLOGE OSEB uredimo PROJEKTNE VLOGE.
 3. V zavihku DOSTOPI / PRAVICE / PROJEKTNE VLOGE določimo obseg pravic za vsako od projektnih vlog. Ko udeležencu določimo vlogo na projektu, mu določimo tudi obseg pravic na posameznem projektu. Uporabnik ima lahko na različnih projektih različne pravice.
 4. Projektne pravice na nivoju skupin (programa) oz. vseh projektov določamo v DOSTOPI / PRAVICE / PROJEKTNE PRAVICE. To pomeni, da lahko uporabnik dostopa do projektov v izbrani skupini, ne glede na to, ali je član projektne ekipe ali ne. Seveda v skladu z omejitvami uporabniških pravic. Projektne pravice določamo posameznemu uporabniku v DOSTOPI / UPORABNIKI > oseba.
 5. Ko imamo urejene vse tri skupine (uporabniške skupine, projektne vloge in projektne pravice), v SPLOŠNIH NASTAVITVAH vklopimo nastavitev »vklop pravic po projektnih vlogah«

PRAVICE

Uporabnikom 4PM določimo uporabniške pravice glede na:

 • UPORABNIŠKE SKUPINE: splošne nastavitve dostopa do različnih funkcionalnosti in modulov v aplikaciji.

ZAVIHKI: dostopi, koledar, datoteke, splošno, koledar, dopust*, uvoz, uvoz iz zunanjega sistema*, moj 4PM, poslovanje, udeleženci (organizacije, osebe, plan zasedenosti), portali, opomniki, splošne nastavitve, potni nalogi*, pregledi

 • PROJEKTNE PRAVICE: nastavitve dostopa do podatkov o projektih glede na skupino projektov (program projekta):

ZAVIHKI: uporabnik lahko ponovno odpre projekt, komentarji, zaklepanje stroškov organizacij, stroški, ocene, priponke na finančne dogodke, finančno stanje, splošno (izkaznica projekta), grafični potek (gantogram), prihodki, zaklepanje obdobja urnih postavk, finančni dogodek, udeleženci, plačane obveznosti upnikov, % narejenih ur, % dokončanosti po subjektivni oceni, analiza plana stroškov, portal, poročila, naloge in mejniki, vrednost

 • Z določitvijo PROJEKTNE VLOGE uporabniku določimo pravice na projektu.


ZAVIHKI: uporabnik lahko ponovno odpre projekt, komentarji, zaklepanje stroškov organizacij, stroški, ocene, priponke na finančne dogodke, finančno stanje, splošno (izkaznica projekta), grafični potek (gantogram), prihodki, zaklepanje obdobja urnih postavk, finančni dogodek, udeleženci, plačane obveznosti upnikov, % narejenih ur, % dokončanosti po subjektivni oceni, analiza plana stroškov, portal, poročila, naloge in mejniki, vrednost.

Glede na pravice dostopa do posameznih zavihkov oz. funkcionalnosti pravic dostopa določimo ali lahko:

 • 10.IkonaOko.jpgVidi podatke
 • 2.2.2.ikonaSvincnik.jpgUreja podatke (urejanje obstoječih)
 • 4.3.ikonaDodaj(zelenKrogPlus).jpgVnaša podatke (dodajanje novih)
 • 2.3.IkonaSmetnjak.jpgBriše podatke
 • 2.3.IkonaSeznam.jpgDostopa do seznamov na nivoju projekta in v zavihku PREGLEDI

Za vsak modul in pripadajoč pod-modul določite, ali ima uporabnik pravico brisati, urejati, vnašati zapise, ali ima pravico do seznama in pravico do vpogleda.

 • Označen (kljukica) modul pomeni, da je pravica vklopljena.

2.3.kompleksnePravice1.jpg