My input transport/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Prevoz na delo

4PM omogoča beleženje prevoza na delo, posebej v podjetjih z več poslovnimi enotami. Funkcionalnost mora biti vključena v licenci. (Preverite pri skrbniku)

V splošnih nastavitvah SPLOŠNO / SISTEMATIZACIJA / POSLOVNE ENOTE določite privzeto vrednost prevoza na delo, npr. dom-služba-dom.

V zavihku SPLOŠNO / SISTEMATIZACIJA / POSLOVNE ENOTE določite:

  1. poslovne enote (npr. ime PE, lokacija …),
  2. razdalje med enotami,
  3. razdalje, ki jih ima delavec od doma do enote.

3.11.5.PregledPoslovneEnote.jpg

Seznam »prevoz na delo« je dostopen v zavihki MOJ 4PM / PREGLED DELA / PREGLED DELA V OBDOBJU in PREGLEDI / DELO OSEB.

3.11.5.PregledPrevozNaDelo.jpg

Privzeta lokacija dela

Posameznik nastavi PRIVZETO LOKACIJO DELA (kjer običajno opravlja svoje delo) v osebnih nastavitvah in izbere privzeto lokacijo dela.

3.11.5.OsebneNastavitveLokacijeDela.jpg

Vpis dela in stroškov – lokacija

V obrazcu za vpis dela in stroškov je zavihek PREVOZ NA DELO. Če je na določen dan vsaj en vpis projektnega ali neprojektnega dela, se polje samodejno izpolni z privzeto izbiro. V tem zavihku tudi urejamo ali brišemo posamezne dnevne evidence prevoza na delo.

Za vsak vpis dela (projektno delo, neprojektno delo) uporabnik izbere lokacijo, kje je bila naloga ali delo opravljena. Privzeti izbor je privzeta PE, drugače označite, če je bilo delo opravljeno drugje.

3.11.5.privzetaLokacija.jpg

Vrstni red zapisa

Zaporedje vpisanih lokacij je pomemben podatek za izračun prevoza na delo, saj 4PM samodejno sešteva število kilometrov za prevoz na delo med lokacijami (dnevno in mesečno). Če opravljenega dela (in posledično lokacije) niste vpisali v pravilnem zaporedju, lahko uredite in popravite VPIS DELA IN STROŠKOV / PREVOZ NA DELO.

3.11.5.PrevozNaDeloZaporedjeLokacij.jpg