4PMTehnicnaOdlicnost/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

4PM Tehnična odličnost

  • Java J2EE okolje, uporaba naprednih dinamičnih spletnih vmesnikov
  • Ciljno-neodvisno hranjenje podatkov v poljubni podatkovni zbirki
  • Uporaba SSL kodiranja zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti podatkov