My input travel/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Vpis kilometrine in potni stroški

Tu vpisujemo kilometrino (potne stroške) za projektno ali neprojektno delo. Kilometrino vpisujemo, če so izpolnjeni parametri:

  • imamo določeno ceno kilometrine (določi administrator: zavihek SPLOŠNO / FINANCE / CENA ZA KILOMETER),
  • imamo že vpisano projektno ali neprojektno delo za dan, za katerega želimo vpisati kilometrino,
  • imamo planirane potne stroške na projektu (načrtuje vodja projekta).


Ko imamo izpolnjene zgoraj omenjene parametre, vpišemo kilometrino:

  • izberemo, ali se kilometrina nanaša na projektno ali neprojektno delo,
  • vpišemo obdobje: izpolnimo obe datumski vnosni polji ter določimo uro prihoda oz. odhoda in potrdimo s klikom na prikaži vpise dela,
  • izpiše se vpisano opravljeno delo v izbranem obdobju. Izberemo naloge, na katere se kilometrina navezuje, in vnesemo število kilometrov.
    • Namig:Če smo opravili pot za več projektov, stroške poljubno razporedimo med opravljene naloge.
  • vpišemo kratek opis, relacijo in vnos shranimo.

3.11.1.kilometrina.jpg

Če imamo vklopljen modul Potni nalogi, lahko zavihka kilometrina in potni stroški skrijemo z izklopom možnosti »omogoči vpis potnih stroškov pri vpisu dela« v splošnih nastavitvah (administrator).