Projects my view/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Projekti

4PM je namenjen multiprojektnemu vodenju: na enem mestu so zbrani vsi projekti, ki uporabljajo enotno orodje.

V seznamu so zbrani najpomembnejši podatki o projektih: naziv in naročnik projekta, okrajšava, vrsta, skupina projekta, analitik, vrednost projekta, pogodbena vrednost, vsi stroški, prihodki, stanje projekta in prioriteta, pričakovani datum začetka in zaključka projekta, ter grafični prikaz realizacije projekta glede na opravljene naloge in glede na finančno stanje. Do splošnega pregleda projektov dostopajo uporabniki, ki imajo ustrezne pravice.

Projekti so prikazani ločeno, glede na stanje projekta:

 • AKTIVNI PROJEKTI,
 • ZAPRTI PROJEKTI ali arhivski (določimo glede na stanje projekta v zavihku PROJEKTI / izbran projekt / SPLOŠNO),
 • VSI PROJEKTI.

V levem meniju so bližnjice do različnih seznamov:

 • projekti, na katerih SODELUJEM, sem član ekipe
 • projekti, ki jih VODIM,
 • VSI projekti
 • GRAFIČNEGA pregleda poteka projektov: kronološki pregled poteka vseh projektov v gantogramu.
 • NOV projekt (izbira med tipi projektov glede na licenco).
 • Polni prikaz projektnih informacij dobimo s klikom na "+ prikaži več".
 • Sezname projektov poljubno filtriramo po stolpcih, v belo polje vpišemo filter, ali
 • razvrščamo.
 • pregled lahko shranimo v priljubke.
  4.0.1 Projekti.jpg

Dobro je vedeti

 • naziv projekta je povezava na podrobne podatke;
 • sortiramo po stolpcih: klik na naslovno vrstico razvrsti projekte abecedno oz. po številčnem, datumskem vrstnem redu, padajoče ali rastoče;
 • pregledujemo s filtri, ki jih vpisujemo v prazna polja v tabelah;
 • narejene filtrirane preglede shranite med priljubke,
 • skupine projektov določi administrator v zavihku SPLOŠNO / SKUPINE PROJEKTOV,
 • prioriteta projekta (nizka/srednja/visoka) lahko spreminjate,
 • S pravicami dostopa določimo, ali ima uporabnik, ki ni vodja projekta, pravico, da vidi vrednost projekta, urne postavke udeležencev.