Work summary by activities/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Analiza dela po aktivnostih

Pregled in analiza aktivnosti uporabnikov na projektih.

Uporaba pregleda dela po aktivnostih

 • določimo obdobje, za katero želimo pregledati aktivnosti, primerjati osebe, projekte.
 • S pomočjo filtrov stanje projekta in skupine projekta zožimo spustne sezname v nadaljevanju.
 • Izbira projekta:
  • Iz spustnega seznama projektov dodamo(gumb dodaj) enega ali več projektov.
  • Če polje pustimo prazno (ne dodamo nobenega projekta), 4PM zbira podatke o aktivnostih vseh projektov, ki ustrezajo prej določenim filtrom.
  • oznaka »Vključi pregled s projekti« pomeni, da bodo prikazane aktivnosti združene po projektih ter po vrsticah, ločeno neprojektno delo in odsotnosti. Če te oznake ne izberemo, potem ne bodo prikazane neprojekte aktivnosti in odsotnosti.
 • Izbira osebe:
  • Iz spustnega seznama oseb dodamo eno ali več oseb (gumb dodaj)
  • Če polje pustimo prazno (ne dodamo nobene osebe), 4PM zbira podatke o aktivnostih vseh oseb, ki ustrezajo prej določenim filtrom.
  • Oznaka »Vključi filter po osebah« pomeni, da bodo prikazane osebe ločene, po stolpcih.

8.pregledOpravljenagaDelaPOsebah.jpg

 • Enota prikaza:
  • Združevanje vpisov na aktivnosti po časovni enoti (dan, mesec, leto), po stolpcih.
 • S klikom na gumb prikaži izdelamo tabelo, ki ustreza določenim nastavitvam.
 • S klikom na ime projekta na oznako + razširimo pogled projekta na aktivnosti; klik na oznako - pa združi vpisane aktivnosti na projektu.
 • Pri izbiri prikaza tabele lahko uporabljamo različne možnosti, ki jih prilagajamo potrebam.
 • Prikazane tabele lahko izvažamo v Excel.

Enake funkcionalnosti delo po aktivnosti lahko pregledujemo tudi na nivoju posameznega projekta, v zavihku PROJEKT / UDELEŽENCI / REALIZACIJA PO AKTIVNOSTIH.

8.pregledOpravljenagaDela.jpg