My milestones/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Moji mejniki 3.13.ikonaMejnik.JPG

Mejnik (rok, točka) 3.13.ikonaMejnik.JPG je ključna točka (prelomnica) v poteku projekta, na kateri dosežemo rezultat, opravimo izroček. Mejnik nima dodeljenih ur, ima določen rok, do katerega mora biti opravljen, ter odgovorno osebo.

V prikazu MOJI MEJNIKI so zbrani vsi mejniki, ki so bili oz. so še dodeljeni. V levem meniju so povezave na mejnike, ki jih moramo opraviti, spremljati in voditi (seznami so odvisni od uporabniških pravic).

Seznami mejnikov 3.13.ikonaMejnik.JPG

 • Opravi: mejniki, ki so dodeljeni vam.
 • Spremljaj: mejniki, ki ste jih dodelili na projektih, na katerem niste vodja projekta. Tu potrjujete stanje mejnikov (dodeljeno, sprejeto, zavrnjeno, opravljeno, zaključeno, odstranjeno, nezaključeno).
 • Vodi: mejniki na projektih, ki jih vodite. Tu projektni stanje mejnikov.

3.2.1 MojiMejniki.jpg

Dobro je vedeti

 • Ime projekta je povezava na stran s podrobnostmi o projektu, če ima oseba pravico, da vidi podatke;
 • ikona 3.13.ikonaOpravljeno.JPG spremeni stanje mejnika v opravljeno in obvesti projektnega vodjo o doseženem mejniku po e-pošti. Mejnik ima status opravljen Ura.JPG, dokler zaključka ne potrdi projektni vodja;
 • barve datumov mejnikov označujejo bližanje roku: rumena: še največ 3 dni do roka, rdeča: mejnik zamuja

Statusi mejnikov

 • 3.13.ikonaOpravljeno.JPG dodeljen - nov mejnik, ki ga mora uporabnik sprejeti.
 • Naloga sprejeta.JPGsprejet - mejnik, ki ga je uporabnik sprejel, lahko vpisuje komentarje.
 • 4.7.ikonaRdecKrizec.jpg zavrnjen - mejnik, ki ga je uporabnik zavrnil. Odgovorna oseba mora tudi zavrnjen mejnik zaključiti.
 • Ura.JPG opravljen - uporabnik je opravil mejnik. S tem jo posreduje odgovorni osebi, da jo zaključi ali zavrne. Uporabnik lahko sam prekliče status opravljena in spremeni status v dodeljena.
 • 4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg zaključena - odgovorna oseba je mejnik pregledala in ga lahko zaključi.
  • Zelena kljukica označuje, da je bila mejnik zaključen in opravljen v roku,
  • rdeča kljukica - mejnik je zamujal.

Pomembno

 • Odgovorna oseba lahko kadarkoli zaključi mejnik, ne glede na stanje.
 • Spremembe vseh statusov 4PM samodejno beleži med komentarji Prikaži spremembe stanj.