My work summary daily/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Pregled dela v obdobju

V zavihku je pregled opravljenega dela uporabnika v izbranem obdobju. Privzeta nastavitev je trenutni mesec. To je časovnica, ki jo lahko uporabimo tudi za poročanje za sofinancirane projekte.

S klikom na peščeno uro 3.11.1.ikonaPescenaUra.jpg odpremo okno za vpis opravljenega dela in stroškov za določen dan.

Pregled opravljenega dela.png

Dnevni opis dela

Klik na datum odpre podroben pregled dnevnih vpisov opravljenega dela, kilometrine in stroškov. Vpise za urejanje odpremo s klikom na DODAJ.

Uporabnik vpise dela ureja in briše:

  • dokler naloga ni zaključena (vodja projekta, odgovorna oseba),
  • dokler vpisi niso pregledani, potrjeni oz. zaklenjeni za urejanje ali
  • glede na nastavitve pravic in splošno nastavitev omejitve urejanja zapisov.

3.8.2 PregledMojegaDela.jpg

Namigi

  • Uporabniku lahko določimo maksimalno število ur, ki jih lahko vpiše na dan (nastavitve posameznika).
  • Uporabniku lahko omejimo vpis dela na določeno obdobje (vklop v nastavitvah aplikacije in nastavitve posameznika)
  • Uporabniku lahko omejimo vpis dela za izbran projekt (izkaznica projekta, licenca).