Project tasks/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Pregled nalog

Zavihek PREGLED NALOG vsebuje seznam vseh nalog in zadolžitev na projektu, glede na stanje (odprta, v čakanju, zaključena...). Tu lahko odgovorna oseba spreminja stanja nalog, tako da potrjuje/zavrača zaključke nalog, ocenjuje izvedbo posameznih zadolžitev in udeležence.

Pregled sortiramo po različnih parametrih, ga filtriramo in shranimo v priljubke. Klik na + prikaži več odpre cel pregled podatkov.

4.3.2.pregledNalog.jpg

Naloga je osnovna enota na projektu, ki ima dodeljene vire (zadolžitve). Predstavlja aktivnost, ki je potrebna za dosego projektnega cilja.

Naloge uporabljamo za:

 1. terminsko načrtovanje aktivnosti: ima določen začetek in konec ter vsebino. Ima tudi enega ali več zadolženih. Na nivoju nalog spremljamo napredek posamezne zadolžitve, status zadolžitev.
 2. komuniciranje in skupinsko delo z izmenjavo komentarjev in dokumentov, ki so povezani z določeno nalogo. Integriran e-poštni sistem poskrbi, da so udeleženci obveščeni tudi po e-pošti.
 3. dnevno poročanje o opravljenem delu: zadolženi vedno pri roki podatke o vsebin naloge, roku, do kdaj mora biti naloga opravljena, porabljenem času, kako napreduje delo sodelavcev na nalogi. Enostavni vnosni obrazci olajšajo poročanje. Ko poroča o porabljenem času tudi poroča o svojih stroških dela. Ko je naloga končana, ji spremeni status in obvesti vodjo.

Statusi nalog, mejnikov

 • 3.13.ikonaOpravljeno.JPG dodeljena - nova naloga, ki jo mora uporabnik sprejeti, šele potem lahko poroča o porabljenem času.
 • Naloga sprejeta.JPGsprejeta - naloga, ki jo je uporabnik sprejel, lahko vpisuje delo, komentarje
 • 4.7.ikonaRdecKrizec.jpg zavrnjena - naloga, ki jo je uporabnik zavrnil. Ne more vpisovati ur. Odgovorna oseba mora tudi zavrnjeno zadolžitev zaključiti.
 • Ura.JPG opravljena - uporabnik je zaključil nalogo. S tem jo posreduje odgovorni osebi, da jo zaključi ali zavrne. Uporabnik lahko sam prekliče status opravljena in nalogi spremeni status v dodeljena.
 • 4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg zaključena - odgovorna oseba je nalogo pregledala in jo lahko zaključi (zapre za vpisovanje ur) in oceni, uredi upravičene in neupravičene ure.
  • zelena kljukica označuje, da je bila naloga zaključena in opravljena v roku,
  • rdeča kljukica - zaključena naloga je zamujala

Zaključevanje in ocenjevanje nalog

Ko je zadolžitev na nalogi končana, jo odgovorna oseba:

 • zaključi,
 • uredi upravičene in neupravičene ure ter
 • oceni številčno in opisno. 4.3.2.ikonaOcenaNaNalogo.jpg.
 • oceno lahko vodja kadarkoli med projektom še spremeni in popravi s klikom na ikono 4.3.2.ikonaOcenaNaNalogo.jpgv seznamu nalog na projektu.

Zaključevanje in ocena naloge.JPG

Pomembno

 • Odgovorna oseba lahko kadarkoli zaključi nalogo, ne glede na stanje naloge. S tem prepreči, da bi osebe poročale o porabljenem času.
 • Spremembe vseh statusov 4PM samodejno beleži med komentarji na nalogi Prikaži spremembe stanj.
 • Zadolženi imajo za opravljanje določene naloge dodeljene ure. Vse opravljene ure se samodejno upoštevajo kot upravičene ure. Če projektni vodja meni, da je zadolženi porabil preveč ur za določeno nalogo, mu lahko upravičene ure poljubno zmanjša do vrednosti dodeljenih ur.