Projects gant/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Grafični potek projektov - gantogram

Grafični pregled poteka izvedbe portfelja projektov:

  • trajanje projektov (začetni, končni datum)
  • realizacijo projekta (dodeljene/opravljene ure)
  • zamudo.

Gantogram grafični pregled.png

V grafu lahko izbiramo enote prikaza (mesec, teden, dan). Število prikazanih enot določimo v stolpcu število enot.

Podrobnosti izvedbe posameznih projektov spremljamo v projektnem gantogramu.