My work inputs/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Pregled vpisov

Uporabnik ima pregled svojih vpisov glede na projektno delo, neprojektno delo, odsotnosti, kilometrine in potne stroške.

3.8.3 PregledMojegaDela.jpg

POZOR: Če je vklopljen modul za spremljanje nadur, ima vsak uporabnik tudi pregled nad opravljenim nadurnim delom.

Urejanje vpisov dela, kilometrine in stroškov za drugo osebo

Oseba, ki ima določeno pravico, da lahko vpisuje in ureja vpise drugih oseb v MOJ 4PM / PREGLED DELA / PREGLED DELA V OBDOBJU ali PREGLED VPISOV iz spustnega seznama izbere osebo, za katero želi dodajati, urejati oz. brisati vpise:

3.10.UrejanjeZvpisiDrugeOsebe.jpg

Ko izberemo osebo, 4PM prikaže seznam vpisov izbrane osebe. S klikom na gumb uredi (ali dodaj vpis) odpremo vnosno okno za urejanje vpisa za izbrano osebo.

Potrjevanje (zaklepanje) vpisov dela, kilometrine in stroškov

Uporabnik

V MOJ 4PM / PREGLED DELA / PREGLED DELA V OBDOBJU ali PREGLED VPISOV izberemo osebo, za katero želi pregledovati / potrditi vpise:

  1. pregledamo vpise,
  2. zaklenemo za urejanje z vpisom datuma v polju vpisi potrjeni do.

Projekt

Vpise dela za projekt lahko zaklenemo tudi na nivoju projekta v PROJEKT / IZKAZNICA: polje vsi vpisi dela zaklenjeni do. Potrjeni vpisi so zaklenjeni za urejanje, brisanje, prav tako ni več mogoče dodajanje novih vpisov na "zaklenjen" dan.

Namig: Če želite popraviti že potrjene vpise, morate najprej spremeniti datum v polju VPISI DELA POTRJENI DO.

3.10.vpisiDrugeOsebe.jpg