Project gant/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Gantogram

Pregled poteka projekta v gantogramu prikazuje pregled faz, nalog, mejnikov in sestankov v časovnem zaporedju. Vse spremembe na projektnih aktivnostih so takoj vidne tudi udeležencem na projektu.

Povleci in spusti

Graf lahko premikaš v vse smeri s pomočjo miške - dolg klik, s katerim primeš gant in ga poljubno premikaš.

 • Premikanje gor dol (scroll) - po strukturi projekta.
 • Premikanje levo desno: shift+scroll - po časovni premici naprej, nazaj
 • Premikanje po obdobjih (dnevi – tedni – meseci – kvartal – leta) - podrobno, splošno: crtl+scroll
 • Dvojni klik na nalogo odpre obrazec za vpogled faze, naloge, mejnika, sestanka

Pogled podrobnosti

Podrejene elemente prikažemo s klikom na + pri ikoni elementa. Če želimo pogledati zadolžitve na nalogi, kliknemo + pri izbrani nalogi (za pogled zadolžitev), pri fazi za pogled podfaz, nalog.

Celozaslnoski pogled

S klikom na gumb fullscreen. Klik na isti gumb, vrne navaden pogled v brskalniku.

Urejanje grafa (gumb Edit)

Pomembno - zadnje spremembe v gantu lahko razveljavite (undo) ali ponovo uveljavite (redo). Ko spremembe shranite, jih ne morete več razveljaviti.

Premikanje faz/nalog/ mejnikov

 1. S klikom izbereš element v grafu
 2. primeš (dolgi klik) in premakneš. Hkrati se premaknejo tudi podrejeni elementi

Spreminjanje trajanja faz/nalog/ mejnikov

 1. Izbereš element v grafu
 2. Z miško premakneš začetek/konec elementa.

Spreminjanje vrstnega reda faz, nalog, mejnikov

 1. v stolpcu z imenom naloge (levo) s klikom izbereš fazo, nalogo, mejnik,
 2. primeš element z miško in prestaviš na želeno mesto
  • urediš vrstni red prikaza
  • premakneš naloge, mejnike med fazami
 3. Vse spremembe najprej shrani. Shranjuje lahko več sprememb hkrati.

Dodajanje novih elementov

Nove elemente: faze, naloge, mejniki, sestanki dodajamo v načinu za urejanje s kliki na ikone:

 • dodaj fazo 4.3.ikonaDodajFazo.jpg
 • dodaj nalogo 4.3.ikonaDodajNalogo.jpg
 • dodaj mejnik 4.3.ikonaUstvariMejnik.jpg
 • skliči sestanek 4.3.ikonaSkliciSestanek.jpg

Brisanje elementov

 • Če elementi nimajo vezanih zapisov (npr. vpisanih ur, komentarjev), jih lahko zbrišemo v gantogramu s klikom na ikono 2.2.2.ikonaZapri.jpg
 • V gantu lahko brišemo tudi posamezne zadolžitve s klikom na ikono 2.2.2.ikonaZapri.jpg.