Import organizations/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Uvoz

Poenostavi vnos organizacij, oseb, seznama aktivnosti, plač in dela (projekti KC) v aplikacijo. Podatke vpišemo v pripeto Excelovo predlogo (oblika .xls) in uvozimo.

11.uvoz.jpg

Uvoz organizacij

Izberite .xls datoteko, jo naložite in kliknite gumb 'UVOZI'. Priporočamo, da izpolnite čim več polj, saj ustvarjate bazo podatkov o vaših partnerjih. Podatke boste lahko kasneje urejali v 4PM.

Uvoz oseb

 1. izberete organizacijo, za katero se ustvarijo stiki oseb,
 2. poiščete datoteko .xls s podatki,
 3. naložite datoteko v aplikacijo in kliknite gumb 'UVOZI'.

Preverite pravilnost uvoza podatkov.

Namigi za izpolnjevanje xls tabele

Pri uvozu podatkov oseb s pomočjo Excelove tabele (UVOZ / OSEBE), moramo paziti:

 • da se vsa imena organizacij natančno ujemajo z že vpisanimi organizacijami v 4PM,
 • da v Excelu ni podvojenih oseb (enako ime, priimek, e-pošta),
 • pri nalaganju dokumenta v 4PM, izberemo organizacijo, za katero vnašamo,
 • če uporabnik nima gesla (nima dostopa), pustimo celico v tabeli prazno,
 • pri stolpcu dostopi vpišemo »local«, če želimo preverjati dostop s pomočjo uporabniškega imena in gesla.
 • če bomo vklopili preverjanje uporabnikov s pomočjo aktivnega dostopa, potem označimo tip dostopa "ldap".
 • uporabniške skupine določimo z vpisom v vrstico pod poljem uporabniška skupina. Vpišemo ime skupine uporabniških pravic, "administrator". Naziv uporabniške skupine v tabeli se mora ujemati z nazivom uporabniške skupine v 4PM.

Uvoz seznama aktivnosti

 1. poiščete datoteko .xls,
 2. naložite datoteko v aplikacijo in kliknite gumb 'UVOZI'.

Uvožen seznam aktivnosti lahko urejate v 4PM (SPLOŠNO/SISTEMATIZACIJA/SEZNAM AKTIVNOSTI)

Namigi za izpolnjevanje xls tabele

 • v xls tabeli pripravite večnivojsko strukturo seznama aktivnosti
 • v prvem stolpcu vpišete nadrejeni nivo aktivnosti. Če je aktivnost na prvem nivoju, potem je celica v prvem stolpcu prazna.
 • drugi stolpec - nivo aktivnosti
 • ime aktivnosti - aktivnost, ki se pojavlja v spustnih seznamih pri nalogah, mejnikih in pri vpisu dela.
 • opis aktivnosti - poljubno tekstovno polje
 • projektno, neprojektno delo, odsotnost: vrednost JA ali NE.
 • modeli projektov: odvisno do licence, kateri tipi projektov so vključeni. Aktivnost lahko uporabimo v enem ali več različnih tipih projektov.

Uvoz plač

Predloga je odvisna od vklopljenih tipov projektov: čezmejno sodelovanje, KC.

 • podatki o zaposlencu: ime, priimek in e-pošta (natančno ujemanje z vpisanimi podatki)
  • vsaka mesečna plača je svoja vrstica
 • podatki o plači

Uvoz dela

samo za projekte KC.

 • ujemanje podatkov o udeležencih projekta
 • pravilna razporeditev oseb na projekte in aktivnosti/naloge