Project work periods part/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Obdobja urnih postavk

  • Če se določa urna postavka na nivoju projekta (PROJEKT / UDELEŽENCI), je to treba vsakič posebej na vsakem projektu spremeniti.
  • Če je urna postavka določena samo na projektu, pomeni, da ima lahko oseba samo eno urno postavko, če je določena na osebi, ima lahko več.
  • Pri kompleksnih vrstah projektov pa imajo lahko osebe različne projektne urne postavke, ki so povezane z obdobjem, ki jih določimo v IZKAZNICI PROJEKTA / OBDOBJE URNIH POSTAVK.

600px‎

Ko imamo določena projektna obdobja, moramo urediti še urne postavke UDELEŽENCEM:

Obdobja urnih postavk udelezenci.JPG