Project team work/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Realizacija

Pregled opravljenega dela in stroškov projektne ekipe na projektu. Pregled lahko prilagajate glede na potrebe:

 1. V datumskih poljih določite obdobje, v katerem želite pregledovati podatke
 2. Izbirate lahko med:
  • Realizacijo (opravljene ure v obdobju, stroški so izračunani glede na veljavno urno postavko osebe v obdobju)
  • Plan (dodeljene ure na nalogah znotraj posamezne faze)
  • Razliko
 3. Podatki so prikazani po fazah (delovnih sklopih)
 4. Povprečna urna postavka velja za projekt in je izračunana iz mesečnih urnih postavk, ki jih ima oseba na projektu.
 5. Klik na ime osebe prikaže dnevne vpise osebe po mesecih.

Izvozi

 • Trenutni izvozi prikaz v Excelovo tabelo glede na zgoraj nastavljene parametre (obdobje, realizacija/plan/razlika)
 • Po meri - izbirate poljubne vnaprej pripravljene izvoze:
  • Po fazah – prikaz dela posameznikov (stroški ali ure) glede na faze na projektu
  • Po mesecih - prikaz dela posameznikov (stroški ali ure) glede na mesece projekta

Realizacija.JPG