Project groups/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Projekti

Projekte razvrščamo različno:

 • vrste projektov: evropski projekti (eur), tržni projekt (com), razvojno raziskovalni projekti (r&d), študije (std), inženirski (eng), interni (int), proračunski (bdg), work package (d), faza (e), razvojno investicijski projekt (RIP), projekti e-Vsebine (evs), čezmejno sodelovanje (brd), čezmejni master (brdm), kompetenčni center (kc)
 • stanje projektov: v pripravi, aktivni, zaključeni...
 • skupine projektov (oddelki) npr.: splošno, 4PM, računovodstvo ...
 • analitike projektov: dodatna možnost za združevanje in pregledovanje projektov
 • programi EU projektov: 6OP, 7OP, CIP, EUREKA, COST, TEMPUS III...
 • razlogi za zaključevanje: uspešno zaključen projekt, neuspele razvojne aktivnosti...

Skupine projektov

V zavihku SPLOŠNO / PROJEKTI določite in dopolnite seznam skupin projektov. Skupine projektov so namenjene grupiranju projektov v ožje skupine: oddelki, programi, področja....

Skupine projektov so pomembne za:

 • morebitno povezovanje z računovodskimi sistemi (skupina = stroškovno mesto):
 • pri določanju projektnih pravic - pravice dostopa do projektnih podatkov glede na skupino projektov.
 • spremljanje stroškov po programih oz. skupinah projektov (vodilni projekt)

Namig Priporočamo, da se skupine projektov ujemajo z računovodskimi stroškovnimi področji. Tako bo tudi morebitna povezava z vašim ERP sistemom lažja.
Z gumbom dodaj odpremo polje za vnos nove skupine projekta: vpišete naziv skupine projektov in shranite.

2.2.1 Projekti.jpg

Pozor:

 • Administrator v zavihku splošno ureja in prilagaja potrebam parametre razvrščanja projektov, razen vrst projektov, ki so vključeni v programskem paketu.
 • vrste projektov so določene v licenci.
 • zapise lahko brišete le, če nimajo vezanih zapisov. Tako ne moremo brisati zapisov v šifrantih, če so že uporabljeni pri projektih.
 • Da so šifranti urejeni, nepotrebne zapise deaktivirate v obrazcu za urejanje posameznega zapisa.