Persons other/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Stiki

So osebe iz druge organizacije in ne delajo za mojo ali podrejeno organizacijo. Stične podatke imajo samo za svojo matično organizacijo.

O vnosu kontaktnih podatkov

Pri upravljanju s podatki oseb želimo, da imamo za eno osebo le en zapis . Z uporabo stičnih podatkov osebo povezujemo s poljubnim številom organizacij in projektnih vlog.

Osebam določimo tri vrste stičnih podatkov:

  • stični podatki so podatki za organizacijo, v kateri je oseba zaposlena. Te podatke urejamo pri osnovnem vnosu podatkov.
  • stični podatki za ostale organizacije – osebi določimo stične podatke za organizacije, ki niso niti njena matična organizacija, (niti pod-organizacija). Primer: Oseba je zaposlena v matični organizaciji Novakovi d. o. o., na projekt pa jo želim vnesti kot stično osebo za Ribiško društvo. V tem primeru vnesem še stične podatke za Ribiško društvo.
  • stični podatki pod-organizacij – če imamo pod-organizacije, vnesemo tudi stične podatke za organizacije, ki so podrejene naši organizaciji. Primer: Vnesti želimo osebo, ki je zaposlena na Fakulteti, ki je pod-organizacija Univerze, na kateri smo mi zaposleni. Tej osebi poljubno določim stik za pod-organizacijo Fakulteta

Osebam, ki so vpisane v 4PM, lahko omogočimo dostop do 4PM - za izmenjavo oz. vpogled do dokumentov: ZUNANJI DOSTOP