Persons external/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

ZUNANJI SODELAVCI

so osebe, ki niso zaposlene na naši matični ali podrejeni organizaciji, imamo pa sklenjene pogodbe o sodelovanju za posamezne projekte in morajo poročati o opravljenem delu. (npr. študenti,sodelavci po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi…)

  1. v zavihku UDELEŽENCI / OSEBE / ZUNANJI s klikom na dodaj odpremo vnosno polje. V spustnem seznamu organizacij izbiramo med vpisanimi organizacijami,
  2. vnesemo osnovne podatke o osebi;
  3. dodamo stične podatke za ostale organizacije s klikom na dodaj. Odpre se polje vnos novega stika. Določimo, da oseba lahko dela za mojo organizacijo. Po potrebi vpišemo še ostale podatke in shranimo.
  4. stični podatki zunanje osebe se pojavijo v seznamu stičnih podatkov za osebe. Oseba ima poljubno različnih stičnih podatkov za ostale organizacije.

Zunanjemu sodelavcu določimo še delovno mesto, delovne skupine, urne postavke, splošne nastavitve in na dodelimo uporabniške pravice. Postopek je enak kot pri sodelavcih.

Vnos nove osebe

Osebne podatke vnesemo po korakih

  1. zavihku ZUNANJI izberemo skupino, v katero želimo dodati novo osebo.
  2. s klikom na DODAJ odpremo obrazec za vnos osebe
  3. iz spustnega seznama izberemo organizacijo, kateri pripada oseba. Če dodajamo sodelavca, je matična organizacija že izbrana,
  4. izpolnimo obvezna pola: ime, priimek in e-pošto
  5. po potrebi izpolnimo še ostala polja,
  6. poljubno dodamo podatke še za ostale organizacije.