Person settings/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

NASTAVITVE

Vsakemu uporabniku lahko določimo posebne nastavitve pri uporabi 4PM:

Omejitev vpisa

 • Omejitev vpisa ur v obdobju nazaj oz. vnaprej (Administrator v nastavitvah vklopi časovno omejitev vpisa. Če je omejitev vpisa vklopljena, je treba vsakemu uporabniku določiti, koliko dni za nazaj oz. vnaprej lahko poroča (vpisuje o opravljenem delu). Če je omejitev izklopljena, potem lahko uporabnik vpisuje brez omejitev.),
 • Omejitev števila vpisanih ur na dan - največje dovoljeno število vpisanih ur (privzeto vrednost 24 ur na dan poljubno spremenite za vsakega uporabnika posebej),

Potni nalogi

 • pravice za potrjevanje oz. likvidiranje potnih nalogov;

Vsaka organizacija ima lahko več potrjevalcev / likvidatorjev potnih nalogov. Vsakemu uporabniku določite privzetega potrjevalca,

 • privzeti potrjevalec/likvidator
  • lahko potrjuje, likvidira : Lahko potrjuje – novi potni nalogi morajo biti predhodno potrjeni
  • lahko likvidira – pregleda potni nalog in ga zaklene za nadaljnje urejanje oz. pošlje v ERP sistem

Ure

 • natančnost vpisa ur,
 • začetno stanje nadur,

Upravljanje z vpisi dela drugih oseb

 • Izberemo osebe, za katere lahko uporabnik upravlja z vpisi dela (seznam gleda aktivne osebe z dostopom v organizaciji prijavljenega uporabnika (sodelavce),
 • določimo nivo pravic:
  • 2.1.2.2 Nastavitve oko2.jpg  Lahko vidi vpisano delo izbrane osebe.
  • 2.1.2.2 Nastavitve plus.jpg  Lahko vnese delo za izbrano osebo. Svoje vpise lahko tudi ureja, ne more pa urejati in brisati zapisov, ki jih je vnesla izbrana oseba.
  • 2.1.2.2 Nastavitve svincnik.jpg  Lahko ureja zapise, ki jih je vnesla izbrana oseba.
  • 2.1.2.2 Nastavitve radirka.jpg Lahko briše zapise, ki jih je vnesla izbrana oseba.
  • 2.1.2.2 Nastavitve kljucavnica.jpg  Lahko zaklepa vnašanje, urejanje in brisanje zapisov izbrane osebe.

2.1.2.2 Nastavitve1.jpg

Upravljanje z vpisi dela drugi oseb uporabljamo tu: