Project cofinancing percents/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Stopnja sofinanciranja

Kompleksnim sofinanciranim projektom lahko določimo stopnjo po kateri so sofinancirani projekti. Stopnja vpliva na izračun upravičenih stroškov pri planu in realizaciji stroškov. Stopnjo sofinanciranja določimo za vsak projekt posebej izkaznica / stopnja sofinanciranja. Na projektu je lahko več različnih stopenj sofinanciranja, ki jih povezujemo z različnimi organizacijami oz. vrstami stroškov.

StopnjaSofinanciranja.JPG