Project comments/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Komentarji

Komentarji projekta so namenjeni beleženju zgodovine poteka projekta. Z redno vpisanimi komentarji ustvarimo kronološki potek projekta, iz katerega razberemo opis dogajanj na projektu in si olajšamo pripravo poročil. Komentarje vpisuje projektni vodja.

Vnos komentarjev:

  • s klikom na dodaj odpremo obrazec za besedilo komentarja,
  • po potrebi pripnemo povezavo do datoteke ali naložimo nov dokument,
  • označimo, ali želimo, da je komentar viden tudi na portalu in
  • po potrebi obvestimo tudi udeležence na projektu z e-pošto,
  • vnos potrdimo s klikom na gumb vnesi.

Seznam komentarjev, ki mu sistem sam vpiše, kdo ga je vnesel in čas vnosa komentarja. Vsak uporabnik lahko ureja/briše samo svoje komentarje.

4.4.komenatrjiNaProjektu.jpg

Dobro je vedeti. Seznam vseh komentarjev z vseh projektov je viden v PREGLEDI / KOMENTARJI.