Project other financial events com/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Ostali finančni dogodki

4PM omogoča spremljanje tudi poljubnih finančnih dogodkov (varščine, nedokončana proizvodnja, razmejitve, odlivi…), ki jih moramo evidentirati zaradi kasnejših analiz, NE vplivajo na potek projekta in finančno stanje projekta.

Vrednosti, ki so evidentirane v tem zavihku, niso prikazane niti upoštevane v skupnih finančni pregledih in prikazih.

Uporaba časovnih filtrov

Pregled poljubno sortiramo in filtriramo, pregledujemo. S klikom na ikono 4.2.8.ikonaKljuc.jpg nastavimo časovni filter:

  • po (koledarskih) mesecih
  • poljubno obdobje, ki ga določimo sami
  • po obdobjih projekta, če so ta vnaprej določena
  • samodejno - celo trajanje projekta.

Če se premikamo po zavihkih znotraj modula finance, se nastavljene nastavitve ohranjajo (prenašajo).