Project money flow com/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Denarni tok

4PM omogoča planiranje in spremljanje denarnega toka na nivoju projekta. Finančne dogodke lahko napovemo vnaprej in povežemo:

 • z mejniki (zaključki nalog) ali pa
 • načrtujemo posebne datume, ko se bodo zgodili.

Tako prehitimo računovodstvo, ki zgolj evidentira pretekle finančne dogodke, in pomagamo pri usklajevanju denarnega toka na nivoju organizacije. Več o denarnem toku.

Denarni tok

 • izberemo obdobje za pregledovali finančnega plana in realizacije projekta:
 • izberemo vrsto finančnih dogodkov: stroški, prihodki, mesečna vsota
 • barve so v treh odtenkih:
  • svetla – napoved
  • enaka legendi – realizacija
  • temnejša – preseganje realizacije nad planom

Denarni tok projekt.JPG

Planiranje denarnega toka

 1. Izberemo tip vpisa: prihodek ali odhodek
 2. Povežemo s fazo oz. nalogo (neobvezno)
 3. Vpišemo datum – privzet datum konca naloge/faze, ali pa vpišemo poljuben datum
 4. Valuto in davek določimo ob vpisu projekta (izkaznica), lahko popravimo.
 5. Vpišemo vrednost
 6. Poljubno dodamo opis.

Postopek poljubno ponavljamo, planirani prihodki in odhodki se izpisujejo v tabeli, hkrati se posodobi graf:

4.2.9.denarniTokPregeldPrihodkovOdhodkov.jpg

Realizacija denarnega toka

 1. klik na zeleno kljukico 4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg potrdimo, da je strošek oz. prihodek realiziran,
 2. vpišemo manjkajoče podatke.

Ko zapis shranimo, se iz napovedi prenese med realizirane stroške/prihodke. Tudi to se takoj prikaže v grafu (sprememba barvne sheme).

Barve:

 • zelena - prihodek
 • rdeča - odhodek

Dobro je vedeti

Če stroške oz. prihodke vpisujemo v zavihku realizirani stroški oz. prihodki, so ti tudi prikazani v grafu kot nenapovedani stoški oz. prihodki.

Rezervacije

Vklop modula na modelu projektov (Arctur)

Vnos plana zahtevkov

 1. Zavihek DENARNI TOK in klik na gum DODAJ
 2. V obrazcu izberi gumb »PRIHODEK« in izpolni podatke:
 3. Planiran prihodek lahko urejate, brišete ali potrdite

Potrjevanje prihodkov

Glede na vklopljeno nastavitev lahko pri potrjevanju prihodkov izbirate med 2 tipoma: zahtevek ali prihodek

 1. Pri planiranem prihodku kliknemo ikono potrdi , da odpremo obrazec
 2. Izberemo projekt / fazo
 3. Izberemo tip (če imamo vklopljene samo zahtevke, je to že samodejno izbrano)
 4. Izpolnimo polja
 5. Prilive lahko evidentiramo kasneje. S klikom na gumb dodaj lahko evidentiramo več prilivov. Polje zadržano se samodejno izračunava glede na potrjeno vrednost in plačano vrednost.
 6. Ko je prihodek / zahtevek enkrat potrjen, je realizacija vidna v zavihku PRIHODKI / ZAHTEVKI, kjer potrjene zahtevke urejate/razveljavite. Potrjeni prihodki/zahtevki so že vidni v finančni realizaciji projekta.
 7. Če želite pregledati potrjene ali razveljavljene prihodke/odhodke, klik na gumb »pokaži potrjene« ali »pokaži razveljavljene«

Planiranje odhodkov

Vklop nastavitve aplikacije (Arctur) na modelu projekta: REZERVACIJA ODHODKOV DENARNEGA TOKA

Vnos plana ODHODKOV (rezervacije)

 1. Zavihek DENARNI TOK in klik na gum DODAJ
 2. V obrazcu izberi gumb »ODHODEK« in izpolni podatke:
 3. Planiran prihodek lahko urejate, brišete ali potrdite

Potrjevanje odhodkov

V seznamu poiščeš odhodek, ki ga želiš potrditi: Gumbi:

 • Svinčnik – urejanje planiranega odhodka (sprememba v planu)
 • Rdeči krogec – brisanje plana
 • Zeleni plus – potrjevanje planiranega odhodka
 • Rdeči križec – zaključevanje planiranega odhodka
 1. Klikni zeleni plus, da odpreš obrazec za vnos stroškov s pred-izpolnjenimi polji.
 2. Vpiši manjkajoče podatke in shrani.

Potrjen odhodek je prestavljen v zavihek FINANCE / REALIZIRANI STROŠKI in je upoštevan v finančni realizaciji projekta. V tabeli lahko spremljate porabljeno vrednost, razpoložljiva sredstva. Odhodek lahko zaključite, tudi če niso porabljena vsa sredstva. Planiranega odhodka ni možno brisati, če ima že evidentirane stroške.

V tabeli lahko prikažete tudi potrjene in razveljavljene odhodke.