Nastavitve/sl/

From Help.4pm
(Redirected from 15.SlosneNastavitve/sl/)
Jump to navigationJump to search

Splošne nastavitve

Administrator prilagaja določene funkcionalnosti potrebam organizacije. Krepko zapisane nastavitve so namenjene upravljalcu aplikacije (korenske nastavitve).

Splošno

 • naziv organizacije
 • URL domena aplikacije
 • primarna organizacija
 • interni logotip (pot do logotipa)
 • logotip na login strani (pot do logotipa)
 • besedilo poleg notranjega logotipa
 • operacija KC
 • številka KC operacije
 • privzeto število strani prikazanih v seznamih (10, 20, 50)
 • privzeta izbrana država pri izbiri poštne številke
 • prikaži lokacijo organizacije na zemljevidu da, ne
 • šifra zemljevida ia8GZf
 • omogoči vpis potnih stroškov pri vpisu dela da, ne
 • privzeta lokacija dela PE NG
 • pot do strani za pomoč url naslov
 • privzeto razvrščanje oseb pri pregledu dela (po ime priimek, po ID zaposlenega)
 • setting_label_showDashboard da, ne

Lokalizacija

 • jeziki na voljo:
  • eng
  • hrt
  • ita
  • slo
 • privzeti jezik slo
 • valuta €, $, £
 • oblika datuma za jezik_
  • eng:dd-MM-yyyy
  • hrt:dd.MM.yyyy
  • ita:MM/dd/yyyy
  • slo:dd.MM.yyyy

Projekti

 • omogoči prikaz vloge osebe na izkaznici da, ne
 • prikaži dodatna polja na izkaznici projekta da, ne
 • prikaži datum prvega vnosa pričakovanega konca projekta da, ne
 • relacije med skupino projekta in analitiko da, ne

Programi/skupine

 • Id-ji internih stroškov (loči z ,) 1,3,1000
 • Id-ji zunanjih stroškov (loči z ,) 6

Nastavitve vplivajo na prikaz in razporeditev stroškov v PROJEKTI / PROGRAMI / STROŠKI PO PROJEKTIH.

Dopusti

 • veljavnost starega dopusta 30.06.
 • Obvezno št. dni pred prijavo enodnevnega dopusta 0
 • Obvezno št. dni pred prijavo daljšega dopusta 5

Če je vklopljen modul Dopusti.

Pravice

vklop pravic po projektnih vlogah (da, ne)

Vklop naprednih uporabniških pravic. Pred vklopom morate urediti pravice za projektne vloge in uporabniške pravice.

Naloge, sestanki

 • prikaz drevesa v gantogramu dinamični, razprt, skrčen
 • prikaz opozoril za datumska polja projektov, faz in nalog (da, ne)
 • Zapis naloga / aktivnost (da, ne)
 • prikaži številke nalog (da, ne)
 • skrij naloge na osnovni strani, ki nimajo določenaga roka zaključka (da, ne)
 • skrij naloge na osnovni strani, ki trajajo dlje od (število dni) 30
 • skrij naloge na osnovni strani, ki jih moram zaključiti čez več kot (število dni) 30
 • privzeto stanje nove naloge dodeljeno, sprejeto
 • relacije med nalogami omogočene (da, ne)
 • privzeto pošlji obvestilo naslednjim udeležencem na nalogi
  • odgovorna oseba (da, ne)
  • ostali udeleženci (da, ne)
  • vodja projekta (da, ne)
  • zadolženi (da, ne)
 • pošlji obvestilo vsem ob potrditvah udeležbe sestanka (da, ne)
 • začetno stanje sestanka (potrjen, predviden)

Vnos dela

 • oblika izpisa ure (ure-minute, decimalno)
 • oblika vpisa delovnega časa (ure-minute, decimalno)
 • natančnost decimalnega vnosa časa (število decimalk)
 • natančnost vpisa minut pri nedecimalnem vnosu časa (01, 05, 10, 15, 30)
 • omejitev vpisa ur na določeno časovno obdobje (da, ne)
 • omogočen tedenski vnos dela (da, ne)
 • omogočeno beleženje nadur (da, ne)
 • način vnosa nadur (ročno, ročno brez preverjanja, samodejno)

Aktivni direktorij

 • aktivni direktorij vklopljen (da, ne)
 • domena za iskanje ldap direktorija
 • URL naslov aktivnega direktorija

Pošiljanje e-pošte

 • prikazani e-poštni naslov aplikacije
 • prikazano ime aplikacije kot pošiljatelja v e-sporočilu
 • način pošiljanja (test, produkcija)
 • pošiljanje e-pošte v testnem načinu omogočeno (da, ne)
 • e-poštni naslov za pošiljanje v testnem načinu
 • časovni razmik med pošiljanjem e-pošte
 • število poslanih e-sporočil v enem časovnem razmaku
 • pot do predlog za e-pošto
 • vrsta e-pošte
 • Pošta v dokumentnem sistemu ali portalih (ročno, izključeno)
 • Pošta v modulu dopusti (vključeno, izključeno)
 • Pošta v modulu potni nalogi (vključeno, izključeno)
 • Pošta pri spreminjanju/vnosu nalog (avtomatsko, ročno, izključeno)
 • Pošta pri komentarjih na nalogi (ročno, izključeno)
 • Pošta pri spreminjanju/vnosu mejnikov (avtomatsko, ročno, izključeno)
 • Pošta pri komentarjih na mejnike (ročno, izključeno)
 • Pošta pri avtomatskem vnosu mejnika na projekt (vključeno, izključeno)
 • Pošta pri sestankih (vključeno, izključeno)
 • Pošta pri komentarjih na sestanke (ročno, izključeno)
 • Pošta pri komentarjih na projektu (ročno, izključeno)
 • Pošta pri akcijah na zadolžitve (vključeno, izključeno)


 • izključeno: ne pošilja
 • vključeno:
  • avtomatsko: pošilja glede na pravila (dopusti, potni nalogi, naloge, mejniki, sestanki)
  • ročno: uporabnik sam izbere prejemnike

15.splosneNastavitve.jpg

Datoteke

 • prostor za shranjevanje
 • vklop čiščenja začasnih datotek
 • direktorij za hranjenje začasnih datotek
 • direktorij za hranjenje datotek
 • pot do licenčne datoteke
 • pot do predlog dokumentov
 • pot do predlog za uvoz
 • pot do predlog poročil

omogočeno dodajanje več datotek naenkrat (da, ne)

Uvoz iz zunanjih sistemov

 • uvoz podatkov iz zunanjega sistema
 • omogoči uvoz stroškov iz zunanjega sistema
 • omogoči uvoz oseb iz zunanjega sistema
 • omogoči uvoz organizacij iz zunanjega sistema
 • omogoči uvoz prihodkov iz zunanjega sistema
 • ime naloge
 • id aktivnosti
 • opis dodeljenega dela
 • opis vnešenega dela
 • opis stroškov
 • opis prihodkov
 • opis odlivov
 • opis varščin

Tedenski koledar

 • število ur v tedenskem koledarju
 • začetna ura koledarja
 • privzeto prikaži mejnike (da, ne)
 • privzeto prikaži naloge (da, ne)
 • privzeto prikaži sestanke (da, ne)

Potni nalog

 • omogoči uporabo trajnih potnih nalogov
 • omejitev vpisa predloga za potni nalog (število dni)
 • obvezno potrjevanje predlogov potnih nalogov
 • številčenje potnih nalogov
 • prikaži staro številčenje potnih nalogov
 • prikaz projektov v seznamu potnih nalogov
 • pot do slike glave za potne naloge

Plače

 • dovoli považanje plač pri uvozu (da, ne)
 • avtomatski izračun urne postavke pri uvozu (da, ne)

Varnost

 • trajanje seje (minute)
 • Čas veljavnosti linka za ponastaviti geslo

Opomniki

V aplikaciji lahko nastavimo samodejne opomnike. Pripravljen je opomnik za vpis ur:

 • Interval: dnevno, tedensko, mesečno – kako pogosto se sproži
 • Sproži na: kateri dan v tednu oz. mesecu se sproži (zgodaj zjutraj/ponoči na izbran dan)
 • Aktiven: da/ne
 • Naziv SL: zadeva sporočila
 • Sporočilo: besedilo,ki ga želite v opomniku
 • Število dni za pregled vpisa ur: opomnik pošlje samo tistim, ki nimajo vpisanih projektnih ur.

15.splosneNastavitveOpomnik.jpg