Naloge in mejniki

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Naloge in mejniki

Kaj je treba narediti, da bodo cilji doseženi.

  • Za doseganje projektnih ciljev morajo resursi (člani projektne ekipe) opraviti aktivnosti: faze, podfaze, naloge, mejniki, sestanki.
  • V 4PM poteka načrtovanje projektnih aktivnosti, ki so potrebne za dosego ciljev, hkrati z delegiranjem članom projektne ekipe. Tako zagotavljamo, da so vsi popravkih (terminski in vsebinski) hkrati dosegljivi vsem članom ekip.
  • Člani ekip uporabljajo aktivnosti tudi za dnevno komunikacijo (vpisovanje komentarjev, pripenjanje dokumentov) in poročanje (vpis dela).
  • 4PM poskrbi, da so vse informacije pravilno urejene v aplikaciji, hkrati pa so uporabniki obveščeni tudi po e-pošti.

Projekt načrtujemo terminsko in z dodeljevanjem nalog in zadolžitev udeležencem na projektu.