Project costs view com/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Realizacija plana

Prikaz združuje pregled plana stroškov in realiziranih stroškov na projektu in po fazah.

Realizacijo plana stroškov pregledujemo v večdimenzionalnih tabelah, kjer izbiramo različne parametre:

  • delovni sklop (faza),
  • naloga,
  • obdobje,
  • tip stroška.

Prva tabela prikaže seštevke vseh dimenzij, spodnje pa po podrobno analitiko, glede na izbran parameter. Izbor tretje dimenzije ni obvezen.

V tabeli so prikazana sredstva na voljo, glede na določen plan. Rdeče negativne številke pomenijo, da smo na postavki presegli plan, oz. da je bil planiran znesek enak 0.

Za prikaz podrobnosti plana in porabe sredstev se postavite z miško na celico.

Uporaba časovnih filtrov

Pregled poljubno sortiramo in filtriramo, pregledujemo. S klikom na ikono 4.2.8.ikonaKljuc.jpg nastavimo časovni filter:

  • po (koledarskih) mesecih
  • poljubno obdobje, ki ga določimo sami
  • po obdobjih projekta, če so ta vnaprej določena
  • samodejno - celo trajanje projekta.

Če se premikamo po zavihkih znotraj modula finance, se nastavljene nastavitve ohranjajo (prenašajo).