Work persons summary/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Pregledi

Glede na pravice imajo uporabniki (vodstvo) možnost dostopa različnih zbirnih (multiprojektnih) pregledov, ki olajšajo spremljanje opravljenega dela, načrtovanje dela in odločanje.

Vodstveni pregledi:

 • delo oseb – seštevni pregledi opravljenih ur (projektno, neprojektno delo, odsotnosti, stroški, opravljene in koriščene nadure, vrednost projektnih ur, prevoz na delo, službena pot v km, vrednost kilometrine, dnevnice, drugi stroški, stroški skupaj) ter podrobni pregledi po mesecih/dnevih za osebo;
 • delo na aktivnih projektih – pregled splošnih podatkov o aktivnih projektih v izbranem obdobju;
 • delo na projektih - pregled dela po vrsti projektov;
 • delo po vrsti dela - pregled dela po vrsti dela;
 • delo po aktivnostih - analiza opravljenega dela po aktivnostih in projektih v določenem obdobju z možnostjo izbire osebe;
 • vpisi oseb – podrobni pregledi dnevnih vpisov oseb: kaj osebe delajo, koliko ur porabijo, na katerih projektih in nalogah delajo. Enostaven pripomoček za ocenjevanje preteklega dela.
 • delo v obdobju – podrobni pregledi dela v obdobju na projektnih nalogah;
 • nevpisano delo - seznam oseb, ki imajo manjkajoče vpise projektnega dela v določenem obdobju (upošteva dodeljene zadolžitve, delovni koledar in zaposlitev). Privzeta vrednost je tekoči mesec, uporabnik prilagaja obdobje glede na svoje potrebe.
  • Opravljene ure: število ur, ki so jih osebe vpisale
  • Manjkajoče ure: število ur, ki bi jih, glede na število delovnih dni v obdobju, morale osebe vpisati. V seznamu ni oseb, ki so vpisale vse ure.
 • članstvo na projektih: seznam sodelavcev in pregled projektov, projektnih vlog in projektnih pravic (skupine projektov);
 • vse naloge – pregled vseh nalog pomaga pri načrtovanju dela in zasedenosti zaposlenih;
 • vsi mejniki – pregled vseh mejnikov na vseh projektih v organizaciji;
 • vsi komentarji – na enem mestu so zbrani komentarji na projektih – pregled nad dogajanjem pri projektih;

Finančni pregledi

 • denarni tok [1]
 • pregled možnih prilivov [2],
 • prihodki [3],
 • stroški – osebe,
 • stroški – organizacije,
 • realizacija planov: analitičen pregled po projektu, partnerju, vrsti stroška, letu; planu vs. realizaciji (tip projekta KC).
 • potni nalogi,
 • kazalniki,
 • plače.


Dobro je vedeti: V zavihku 'pregledi' imamo pri delu oseb možnost zaklenitve vpisov. V tem pregledu zaklenjeni vpisi veljajo za celoten 4PM, za vse uporabnike v 4PM-u.

Zaklenitev vpisov.png


Vpise odklenemo tako, da nastavimo zaklenitev na datum pred željen datum odklenitve. Npr.: Imamo zaklenjene vpise do 15.6.2019, želimo pa vpisati ure na 1.6.2019. Vpise odklenemo tako, da zaklenitev nastavimo na 30.5.2019.


Vpise lahko odklenemo tudi posamezniku pri pregledu dela/pregled dela v obdobju.

Vpisi zaklenjeni - odklepanje.png