Project periods com/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Obdobja projekta

Trajanje projekta (predviden datum začetka-datum konca) je privzeto enotno obdobje projekta. Za potrebe finančnega načrtovanja in spremljanja finančne realizacije projekt razdelimo na poljubna obdobja (projektno leto, koledarsko leto, proračunsko leto...).

  • veljavno od - datumsko polje, ki označuje začetek novega obdobja.
  • naziv obdobja - besedilno polje za opis.
  • klikni DODAJ
  • postopek po potrebi ponovite, dodate lahko poljubno število obdobij.

Pomembno: Obdobja projekta moramo urediti preden uredimo finančni plan.