Project groups view/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Programi - skupine projektov

V 4PM je pregled, kjer spremljamo porazdelitev stroškov po programih (skupinah projektov): PROJEKTI / PROGRAMI. Dostop do podatkov v zavihku določa pravica dostopa do finančnih podatkov na programu oz. projektu. Osnovna tabela prikazuje skupne interne in zunanje stroške po skupinah (programih) projektov.

5.Programi.jpg

Tabela prikazuje skupne stroške po programih. Podrobne informacije za program dobimo s klikom na ime programa:

5.ProjektiNaProgramu.jpg

Dobro je vedeti Ločitev internih in zunanjih stroškov določi upravljavec aplikacije v splošnih nastavitvah aplikacije. Če kategorija stroška ni razporejena med interne oz. zunanje stroške, potem ni upoštevana v pregledu!

V tabeli STROŠKI PO PROJEKTIH so nastali stroški projektov na programu v izbranem obdobju – privzeta nastavitev je tekoči mesec. Po želji lahko pregledujemo stroške v različnih obdobjih.

Podrobnosti finančne realizacije na projektu dobimo s klikom na ime projekta – finančna izkaznica. Tabela primerja plan z realizacijo.

Planirani stroški so izračunani glede na % , ki ga vrne izbrano obdobje, glede na trajanje projekta. Zadnji stolpec je % realizacije, ki izračuna % med realiziranimi in planiranimi stroški, ter se obarva rdeče, če presega vrednost 100 %. Notranji stroški je seštevek internih stroškov na projektu, zunanji pa vsi ostali stroški.