Document templates/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Poslovanje

Predloge dokumentov

Vsebuje orodje za izdelavo tipskih dokumentov, ki ji organizacije uporabljajo med izvajanjem projektov: različni dopisi, standardizirane pogodbe, potrdila…

14.SeznamPredlogDokumentov.jpg

V programu Word Pad (format .rtf) pripravimo standardizirano podlogo dokumenta in določimo, katere podatke bodo novi dokumenti, ki jih bomo izdelali v 4PM, vsebovali. Na voljo imamo polja:

 • datum,
 • zadeva,
 • naročnik,
 • kontaktne osebe pri naročniku,
 • izvajalec,
 • kontaktne osebe pri izvajalcu,
 • osebe, ki sodelujejo na projektu,
 • številka pogodbe oz. dokumenta,
 • neto vrednost pogodbe oz. dokumenta,
 • bruto vrednost pogodbe oz. dokumenta
 • DDV vrednost pogodbe/dokumenta.

14.VpisPodatkov.jpg

Pripravljeno podlogo z vnaprej določenimi parametri (rich format text, končnica .rtf) najprej uvozimo v 4PM z gumbom dodaj. Klik na ikono ogled predloge odpre originalno predlogo dokumenta.

14.IzpolnjenWordovDokument.JPG

Nov dokument ustvarimo s klikom na ime predloge. Odpre se vnosno polje za izbor spremenljivih parametrov. Če želimo, da imajo izdelani dokumenti določeno zaporedno številko, označimo, da se »poveča števec predloge«. Določimo vse parametre podloge, izberemo format v katerem bo izdelan nov dokument in kliknemo IZDELAJ.

Poročila

V zavihku so zbrana različna projektna poročila, ki jih pripravimo za potrebe posameznega naročnika ali tip projektov.