Person work position/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

ZAPOSLITEV

Vpišemo podatek o številki zaposlenega. Številka zaposlenega je potrebna pri

  • vpisovanju potnih nalogov (številčenje),
  • razvrščanju sodelavcev v PREGLEDI / DELO OSEB,
  • integracijah z drugimi informacijskimi sistemi.

Zaposlitev.JPG

Izberemo delovno mesto. Če imamo pri delovnem mestu določeno sistematizacijo delovnega mesta, se tu izpišejo aktivnosti, ki ji oseba opravlja.

Po želji izpolnimo polja: EMŠO Izobrazba TRR Kraj rojstva Davčna številka

Evidenca zaposlitve za vsako zaposlitev (ali spremembo) posameznika lahko evidentiramo

  • datum veljavnosti zaposlitve (privzeto ima vsaka zaposlitev nastavljen datum 1.1.1970, ki ga lahko poljubno spremenimo)
  • tip zaposlitve: določen čas, nedoločen čas, dopolnilna zaposlitev
  • delež delovnega časa na dan: polni delovni čas (8 ur), polovični delovni čas (4 ure), krajši delovni čas (v urah ali %)**
  • dodamo opombo
  • priponko

**Dobro je vedeti: Ko vpisujemo krajši delovni čas v urah ali deležu %, moramo biti pozorni na osebno nastavitev ''natančnost pri vpisa ur'', ki jo ima uporabnik vpisano v svoji izkaznici v zavihku ''nastavitve''. Primer: Sistem nam bo dovolil vpisati 20% zaposlitve (kar znaša 1h36min) vendar, če bo uporabnik v osebnih nastavitvah imel natančnost vpisa ur zaokroženo na 5min/10min/15min/30min, uporabnik ne bo mogel vpisati 100% natančno vpisa dela.