Organization roles/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Vloge organizacij

Organizacije imajo na projektih različne vloge: enkrat so izvajalec, drugič koordinator… Vlogo organizacije določimo za vsak projekt posebej, kot so značilne za organizacijo. Novo vlogo organizacije dodamo:

  • klik na DODAJ odpre polje za vnos projektne vloge organizacije,

2.2.3 Udeleženci1.jpg

  • vpišemo vlogo organizacije (npr. podizvajalec).
  • Označimo, ali organizacija s to vlogo lahko izvaja naloge za našo organizacijo;
  • določimo vrstni red prikaza in shranimo (to pomeni, da bomo lahko osebam iz organizacij s to projektno vlogo dodeljevali naloge na projektu).

Pozor

  • Vlogi izvajalca in naročnika sta sistemska zapisa, kar pomeni, da ju ne morete brisati ali urejati.
  • Organizacija lahko nastopa na projektu v različnih vlogah. Tudi v vlogah organizacij na projektih nastopajo različne organizacije. Npr. na določenem projektu sta dva različna izvajalca. Ko boste želeli razporejati naloge in mejnike, boste enostavno izbrali, katera organizacija izvaja določeno nalogo.