Project team work by activities/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Realizacija po aktivnostih na projektu

Na projektu lahko pregledujemo in analiziramo delo glede na aktivnosti in osebe: PROJEKT / UDELEŽENCI / realizacija po aktivnostih.

4.1.3.realizacijaPoaktivnostih.jpg

  1. določimo obdobje
  2. izberemo osebe: iz spustnega seznama oseb dodamo eno ali več oseb (gumb dodaj.
  • Če polje pustimo prazno (ne dodamo nobene osebe), 4PM zbira podatke o aktivnostih vseh oseb na projektu.
  • Oznaka »Vključi filter po osebah« pomeni, da bodo prikazane osebe ločene, po stolpcih.
  • Enota prikaza pomeni združevanje vpisov na aktivnosti po časovni enoti (dan, mesec, leto), po stolpcih.

S klikom na gumb prikaži ustvarimo tabelo, ki ustreza določenim nastavitvam.

  • Pri izbiri prikaza tabele lahko uporabljamo različne možnosti, ki jih prilagajamo potrebam.
  • Prikazane tabele lahko izvažamo v Excel.