Project change register/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Spremembe

Tu ročno evidentiramo spremembe, ki vplivajo na potek projekta. V tabeli je privzet prikaz ročno evidentiranih sprememb. Če želimo pogledati vse spremembe – tudi samodejne, označimo »prikaži vse spremembe«.

4.8.spremembeRegister.jpg

Pri ročnih spremembah evidentiramo:

  • Datum vnosa: datumsko polje
  • Komentar: besedilno polje, ki je namenjeno podrobnejšemu opisu spremembe
  • Vpliv spremembe: dinamični spustni seznam, lahko izbiramo iz obstoječega seznama, ali pa s klikom dodamo nov vpliv.
  • Datum potrjevanja: datumsko polje
  • Potrjen od: evidenca, kdo je odgovoren za potrjevanje spremembe.

4.8.spremembeVnos.jpg

Ročno evidentirane spremembe so prikazane tudi v kontrolnem projektnem poročilu.

Spremembe prvotnih planov

Če imamo v licenci vklopljen modula

  • izvorna planirana vrednost in
  • prvotni planirani datum,

lahko spremljamo spremembe tudi glede na prvotni plan. Uporabnik s pravicami lahko prvotne plane tudi ureja.

Licenca spremembe.JPG