Work groups/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

DELOVNE SKUPINE

Pregled, urejanje in dodajanje delovnih skupin. Delovne skupine so stalne skupine oseb iz izbrane organizacije, ki delajo na projektih. Delovne skupine so lahko oddelki, ožje skupine... To poenostavi dodajanje večjega števila oseb na projekt. Oseba je lahko član več različnih skupin.

Skupini določimo:

  1. ime,
  2. izberemo organizacijo
  3. iz spustnega seznama dodamo osebe (člane) v delovno skupino
  4. izbor shranimo.

Delovne skupine dodaj.png

Delovne skupine uporabljamo tudi, ko želimo omejiti pošiljanje nekaterih obvestil iz 4PM.