Project milestones/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Pregled mejnikov

V pregledu mejnikov so zbrani mejniki izbranega projekta. Projektni vodja pregleduje mejnike glede na stanje (odprti, v čakanju, zaključeni) in potrjuje zaključke mejnikov.

4.3.3.PregledMejnikov.jpg

Mejniki so točke v poteku projekta. Lahko so povezani

 • samostojni mejniki,
 • s koncem faz (samodejni mejnik),
 • končni datumi nalog, lahko so izročki...

Za en mejnik je zadolžena ena oseba.

Statusi mejnikov

 • 3.13.ikonaOpravljeno.JPG dodeljen - nov mejnik, ki ga mora uporabnik sprejeti.
 • Naloga sprejeta.JPGsprejet - mejnik, ki ga je uporabnik sprejel, lahko vpisuje komentarje.
 • 4.7.ikonaRdecKrizec.jpg zavrnjen - mejnik, ki ga je uporabnik zavrnil. Odgovorna oseba mora tudi zavrnjen mejnik zaključiti.
 • Ura.JPG opravljen - uporabnik je opravil mejnik. S tem jo posreduje odgovorni osebi, da jo zaključi ali zavrne. Uporabnik lahko sam prekliče status opravljena in spremeni status v dodeljena.
 • 4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg zaključena - odgovorna oseba je mejnik pregledala in ga lahko zaključi.
  • Zelena kljukica označuje, da je bila mejnik zaključen in opravljen v roku,
  • rdeča kljukica - mejnik je zamujal.

Pomembno

 • Odgovorna oseba lahko kadarkoli zaključi nalogo, ne glede na stanje naloge. S tem prepreči, da bi osebe poročale o porabljenem času.
 • Spremembe vseh statusov 4PM samodejno beleži med komentarji na nalogi Prikaži spremembe stanj.