Project financial state com/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Finančna izkaznica

Splošen pregled finančnega stanja projekta je v zavihku FINANCE / FINANČNO STANJE.

Nastavitev prikaza finančnega stanja ali finančne izkaznice izberemo s klikom na ikono 4.2.8.ikonaKljuc.jpg, da izberemo:

Navaden pogled - privzeta nastavitev

 • pregled na nivoju projekta ali faz,
 • pogodbena vrednost projekta, ki smo jo določili v zavihku splošno,
 • skupni planirani / realizirani stroški,
 • skupni realizirani prihodki,
 • prilivi in odlivi ter
 • (nedokončana proizvodnja (rezervacije)).

Iz vnesenih podatkov 4PM prikaže finančno uspešnost projekta:

 • planirana razlika med pogodbeno vrednostjo projekta in planiranimi stroški,
 • trenutna realizirana razlika med vrednostjo projekta in realiziranimi stroški,

Pregled finančnega stanja projekta:

 • denarno stanje (prilivi – odlivi),
 • varščine,
 • denarna pokritost projekta (prilivi/realizirani prihodki)* 100,
 • še ne zaračunano (pogodbena vrednost projekta - realizirani prihodki),
 • še ne zaračunano % (pogodbena vrednost projekta-realizirani prihodki)/pogodbena vrednost*100.

4.2.8.FinancnaIzkaznicaEnostavnaPrivzeta.jpg

Finančna izkaznica - obdobja

Spremljanje finančnega stanja projekta glede na projektno listino (plan stroškov):

 • primerjava realizacije in plana
  • po letih in
  • v tekočem mesecu.

Vir podatkov sta zavihka PLAN STROŠKOV in STROŠKI. 4PM razdeli finančni plan na 12 mesecev, glede na število delovnih dni v mesecu.

4.2.8.FinancnaIzkaznicaTabela.jpg

V finančni izkaznici prikazujemo stroške po:

 • datumu dokumenta (privzeto);
 • po datumu plačila;
 • po datumu opravljene storitve.