Persons/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Osebe

Osebe razdelimo v 3 kategorije:

  1. sodelavci - osebe, ki delajo v isti organizaciji kot mi, lahko opravljajo dela za isto organizacijo, jim dodelimo naloge za spremljanje projektnih ur. Določimo
  2. zunanji - osebe, ki niso dodeljene naši matični ali podrejeni organizaciji, so naši zunanji sodelavci, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju za posamezne projekte.
  3. stiki - osebe iz eksterne organizacije in ne delajo za mojo ali podrejeno organizacijo. Stične podatke imajo samo za svojo matično organizacijo.

O vnosu kontaktnih podatkov

Pri upravljanju s podatki oseb želimo, da imamo za eno osebo le en zapis . Z uporabo stičnih podatkov osebo povezujemo s poljubnim številom organizacij in projektnih vlog.

Osebam določimo tri vrste stičnih podatkov:

  • stični podatki so podatki za organizacijo, v kateri je oseba zaposlena. Te podatke urejamo pri osnovnem vnosu podatkov.
  • stični podatki za ostale organizacije – osebi določimo stične podatke za organizacije, ki niso niti njena matična organizacija, (niti pod-organizacija). Primer: Oseba je zaposlena v matični organizaciji Novakovi d. o. o., na projekt pa jo želim vnesti kot stično osebo za Ribiško društvo. V tem primeru vnesem še stične podatke za Ribiško društvo.
  • stični podatki pod-organizacij – če imamo pod-organizacije, vnesemo tudi stične podatke za organizacije, ki so podrejene naši organizaciji. Primer: Vnesti želimo osebo, ki je zaposlena na Fakulteti, ki je pod-organizacija Univerze, na kateri smo mi zaposleni. Tej osebi poljubno določim stik za pod-organizacijo Fakulteta