PredZacetkomUporabe/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Pred začetkom uporabe 4PM

To poglavje je namenjeno uporabnikom, ki imajo pravice administratorja. 4PM prilagodite potrebam:

  1. vpišete sodelavce (uporabniki aplikacije): določite delovno mesto, urne postavke, nastavitve, pravice dostopa do 4PM,
  2. vpišite poslovne partnerje (organizacije) in njihove stične osebe (stiki)
  3. uredite splošne šifrante in spustne sezname v zavihku SPLOŠNO: seznam aktivnosti in šifrante (tipi stroškov, vrste prihodkov, stanja projektov, analitike …), ki so značilni za vašo organizacijo.

Več o vnosu podatkov o udeležencih in uporabnikih 4PM

Več o urejanju šifrantov

Več o dostopih

Šifranti in nastavitve

Urejeni šifranti olajšajo uporabo 4PM, načrtovanje projektov in tudi spremljanje realizacije. Priporočamo, da so šifranti čim bolj usklajeni z obstoječo terminologijo v organizaciji.