Projekti/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Vnos splošnih podatkov

Projekti

Projekte razvrščamo različno:

  • vrste projektov: evropski projekti (eur), tržni projekt (com), razvojno raziskovalni projekti (r&d), študije (std), inženirski (eng), interni (int), proračunski (bdg), work package (d), faza (e), razvojno investicijski projekt (RIP), projekti e-Vsebine (evs)
  • stanje projektov: projekti v pripravi, aktivni projekti, zaključeni projekti...
  • skupine projektov: plačilo, interni, sponzorstvo, kompenzacija...
  • analitike projektov: dodatna možnost za združevanje in pregledovanje projektov
  • programi EU projektov: 6OP, 7OP, CIP, EUREKA, COST, TEMPUS III...
  • razlogi za zaključevanje: uspešno zaključen projekt, neuspele razvojne aktivnosti...


V zavihku SPLOŠNO / PROJEKTI sami določite in dopolnite seznam skupin projektov, ki jih vodite.

Namig: Priporočamo, da se skupine projektov ujemajo z računovodskimi stroškovnimi področji. Tako bo tudi morebitna povezava 4PM z vašim ERP sistemom lažja.


Z gumbom dodaj odpremo polje za vnos nove skupine projekta: vpišete naziv skupine projektov in shranite.

     2.2.1 Projekti.jpg

Pozor: Administrator v zavihku splošno ureja in prilagaja potrebam parametre razvrščanja projektov, razen vrst projektov, ki so vključeni v programskem paketu.