Nadure/sl/

From Help.4pm
Revision as of 09:30, 26 July 2013 by Writer (talk | contribs) (→‎Omejitev koriščenja nadur)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Nadure in koriščenje nadur

Način upravljanja z nadurami določi administrator v splošnih nastavitvah aplikacije, kjer izbere:

 • omogočeno beleženje nadur (4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg) in
 • način vnosa nadur:
  • ročno – nadure (pogoj je, da je prej vpisanih vsaj 8 ur projektnega ali neprojektnega dela) je potrebno ročno označiti.
  • Avtomatsko: vpise projektnega oz. neprojektnega dela, ki presegajo 8 ur, 4PM samodejno razdeli na dva vpisa: redno delo in nadure.

Administrator uporabniku določi poljubno začetno stanje nadur, če je različno od 0 nastavitve. 4PM vodi evidenco porabe ur z izbiro "koriščenje nadur" pri odsotnostih (koriščenje nadur).

Evidentiranje nadur

Nadure lahko uporabniki vpišejo, ko je oseba na določen dan vpisala več ur dela, kot je to določeno v delovnem koledarju (splošno/splošno/delovni koledar), 8 ur/dan. Delovnik (število delovnih ur na dan) je določen kot splošna nastavitev v delovnem koledarju, ki jo ureja administrator.

MOJ4PM / VPIS DELA IN STROŠKOV: Ročen vnos:

 1. vpis redno opravljeno delo (8 ur),
 2. vpiše delo (projektno ali neprojekto), zaradi katerega so nastale nadure in označi kot nadurno delo (glej sliko spodaj).

3.9.7 VpisDelaStroskov.jpg

Avtomatski vnos nadur:

 • vsak vpis, ki z vpisanim številom ur preseže dnevni limit 8 ur, se samodejno razdeli na redno delo in ustrezno število nadur. Zaposlenemu ni potrebno označevati nadur posebej!

Koriščenje nadur

Zaposlenemu se opravljene nadure štejejo v "razpoložljivo število nadur za koriščenje".

Zaposleni lahko koristi samo toliko ur, kot jih ima na razpolago. Razpoložljivo stanje pa spremlja ob koriščenju nadur.

3.9.8 VpisDelaStroskov.jpg

Pregled nadur in koriščenja nadur

Opravljene nadure lahko pregledujemo v:

Koriščene nadure pa lahko pregledujemo v zavihku odsotnosti.

Omejitev koriščenja nadur

Koriščenje nadur je omejeno na čas, v katerem zaposleni opravljene nadure porabijo. Administrator v splošnih nastavitvah določi:

 • datum veljavnosti nadur v tekočem letu« na nivoju organizacije.
 • dovoljeno št. starih nadur po datumu veljavnosti: 20

To pomeni, da se naslednji dan vsem uporabnikom nadure nastavijo na vrednost 0. Zato jih ne morejo več koristiti. Administrator mora redno (vsako leto ali poljubno) vpisati nov datum veljavnosti nadur. Ročni vnos je pripravljen zato, da hkrati z vnosom datuma, administrator obvesti zaposlene, da pravočasno porabijo nadure.

Primer: Tine ima na dan 15. 6. še 5 nadur (ur za koriščenje). Če jih do 30. 6. ne bo koristil, jih na dan 1. 7. ne bo imel več na voljo na koriščenje, saj se bo njegov fond ur iz 5 spremenil na 0 ur. Pozor: Če bo Tine na dan 30. 6. vpisal nove 3 nadure, se bodo z naslednjim dnem tudi te izničile.

Opozorilo: Če določite »datum veljavnosti nadur v tekočem letu« priporočamo, da vpišete tudi »dovoljeno število porabe starih nadur, po datumu veljavnosti«. Tako zaposlenim omogočite, da koristijo določeno število ur, ki bi jih lahko pridobili pred datumom veljavnosti nadur. Primer:

 • datum veljavnosti nadur v tekočem letu: 30.07.
 • dovoljeno št. porabe starih nadur po datumu veljavnosti: 20

Če oseba pri takih nastavitvah na dan 29.07. in 30.07. naredila 8 nadur, bi jih lahko tudi po določenem datumu lahko koristila, sicer so vse vpisane nadure nastavitvijo na vrednost nič.