Project new com/sl/

From Help.4pm
Revision as of 10:49, 20 April 2016 by Writer (talk | contribs) (→‎Nov projekt)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Pred začetkom vnosa projekta v 4PM

 1. zberi splošne podatke o projektu:
  • ime projekta
  • trajanje projekta: začetek in konec
  • cilji projekta
 2. projektna ekipa:
  • organizacijska struktura projekta (vloge na projektu) in sodelavci
  • zunanji sodelavci (dobavitelji, podizvajalci, partnerji...)
  • kdo je naročnik (stranka, vodstvo)
 3. okviren finančni plan
 4. katere aktivnosti so potrebne za dosego ciljev

določanje obdobji projekta

Nov projekt

Življenjski cikel projekta v 4PM se začne z vnosom splošnih podatkov o projektu. V meniju PROJEKTI / NOV PROJEKT izberemo vrsto projekta: tržni.

Glede na izbrano vrsto projekta se odpre obrazec z v vnosnimi polji.

 • Izpolnite obvezna polja (označena z *):
 • naziv projekta,
 • vodja projekta,
 • naročnik (lahko je samo en)
 • glavna stična oseba pri naročniku
 • pričakovani datum začetka projekta,
 • manjkajoče podatke dopolnimo kasneje, prav tako lahko že vnesene podatke spreminjamo.
  4.1.vnosNovegaProjekta.jpg

Ko shranimo splošne podatke o projektu, lahko vidimo ostale zavihke projekta.

Dobro je vedeti

 • Seznam projektnih podlog je odvisen od licence 4PM.
 • Vrste projekta ne moremo spreminjati.

Kopiranje projektov

Nov projekt vnesemo tudi tako, da KOPIRAMO OBSTOJEČ projekt: PROJEKT > IZKAZNICA > gumb KOPIRAJ
Kopiranje 1.JPG
izberemo, katere podatke želimo kopirati:

 • splošne podatke (zavihek splošno),
 • udeležence, ekipa, ki sodeluje na projektu,
 • naloge in mejnike (kopirajo se datumi),
 • zadolžitve (kopirajo se datumi, planirane ure, zadolženi),
 • plan stroškov,
 • strukturo portala (kopirajo se sekcije na portalu, brez dodanih dokumentov).
 • če vpišemo začetni datum projekta, se načrtovane naloge in mejniki prestavijo glede na nov začetni datum

Ko zaključimo s kopiranjem moramo popraviti datume zadolžitev, razporediti naloge, število ur.
Kopiranje 1.JPG

Dobro je vedeti

Pripravite tipične projektne predloge, ki jih projektni vodje uporabljajo za hitro pripravo projektov. Ob kopiranju določimo datum začetka projekta. Aplikacija faze, naloge in mejnike sorazmerno prestavi glede na nov datum začetka.

Ko je kopiranje končano, uporabniki dobijo v 4PM nove naloge, mejnike. Aplikacija ne pošlje obvestil o novih nalogah, mejnikih na kopiji projekta.