Plače - RIP

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Izračun urne postavke iz podatkov o plačah (vrsta projekta RIP)

Obrazec za izračun urne postavke na podlagi podatkov o plačah je:  (bruto plača II. + stroški za prehrano + stroški prevoza na delo) / število delovnih ur v mesecu

Pozor: Na število delovnih ur v mesecu lahko vpliva:

  • nastavitve delovnega koledarja (privzeto je nastavljen 8-urni delovnik, ki vključuje pol ure za malico); urejate v SPLOŠNO/SPLOŠNO/delovni koledar.
  • delež zaposlitve posameznika (privzeta je nastavitev 100 % zaposlen); urejate v UDELEŽENCI/OSEBE/izbrana oseba.

Uvoz plač

V primeru uvoza podatkov o plačah (UVOZ / PLAČE), pripravimo podatke za vse zaposlene in vse mesece v eni Excelovi tabeli (vsak zaposlenec ima podatke o mesečni plači v svoji vrstici). Pozor: Pred uvozom plač mora administrator v splošnih nastavitvah pri plačah dovoliti považanje plač pri uvozu in avtomatski izračun urne postavke pri uvozu.