Public order type/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Naročila

V zavihku naročila lahko dodajamo nove vrste naročil. Vrsti naročila določite privzetega skrbnika, ki bo poskrbel za zbiranje ponudb.

Vrste naročil.JPG