Public order type/sl/

From Help.4pm
Revision as of 10:23, 1 July 2019 by Writer (Talk | contribs) (Naročila)

Jump to: navigation, search

Naročila

V zavihku naročila lahko dodajamo nove vrste naročil. Vrsti naročila določite privzetega skrbnika, ki bo poskrbel za zbiranje ponudb.

Vrste naročil.JPG