Project overview com/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Stanje

Za hiter pregled stanja projekta oz. faz glede na vnaprej določene parametre:

  • finančna uspešnost (vrednost projekta - stroški)
  • realizacija ur
  • splošna ocena

4.5.Stanje.jpg